Structura

ENGLISH

Şcoala Doctorală Studii de Populaţie şi Istoria Minorităţilor a fost înfiinţată prin decizia CSUD cu nr. 12397 din 29 iunie 2016 în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie cu avizul favorabil al Comisiei pentru cercetare, excelenţă şi resurse umane. Decizia de înfiinţare a fost aprobată de către Senatul Universităţii Babeş-Bolyai în şedinţa din 25 iulie 2016, având ca membri pe următorii conducători de doctorat: prof. univ. dr. Ioan Bolovan, prof. univ. dr. Rudolf Gräf, conf. Univ. dr. Ana-Victoria Sima, conf. Univ. dr. Ion Cârja, CS II dr. Luminiţa-Vasilica Dumănescu, CS II dr. Ioan-Marius Eppel. În anul universitar următor în structura Şcolii Doctorale Studii de Populaţie şi Istoria Minorităţilor a mai fost cooptat CS I dr. Tudor Sălăgean, prin transfer de la Şcoala Doctorală Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate aprobat prin decizia CSUD nr. 20742/17 octombrie 2017. Până în prezent în structura internă a Școlii Doctorale Studii de Populație și Istoria Minorităților au mai fost cooptați Conf. univ. dr. Alina Ioana Branda, cadru didactic la Facultatea de Studii Europene, prin Hotărârea 7949/15.05.2018 a Senatului Universității Babeș-Bolyai și Conf. univ. dr. Szilard Toth de la Facultatea de Istorie și Filosofie, prin Hotărârea nr. 8348/22.06.2020.

 

Prof. univ. dr. Ioan Bolovan

Domenii de interes:

 • Cultură și identități naționale în secolele XIX-XX
 • Istoria populației în epocile modernă și contemporană
 • Război și societate în secolele XVIII-XXI
 • Continuități și discontinuități în istorie: revoluții și reforme în secolele XVIII-XXI

 

Prof. univ. dr. Rudolf Gräf

Domenii de interes:

 • Istoria germanilor din România
 • Istoria Imperiului habsburgic
 • Istoria economică a Transilvaniei și Banatului
 • Istoria Europei centrale și de sud-est.

 

CS I dr. Tudor Sălăgean

Domenii de interes:

 • Istoria Medievală a României
 • Istoria Transilvaniei Medievale și Premoderne
 • Patrimoniu Cultural

 

Conf. univ. dr. Ion Cârja

Domenii de interes:

 • Istoria modernă a României
 • Istoria Transilvaniei în epocile modernă și contemporană
 • Identități confesionale și istorie bisericească
 • Relații culturale și politico-diplomatice româno-italiene

 

Conf. univ. dr. Ana Victoria Sima

Domenii de interes:

 • Istorie modernă și contemporană
 • Istoria bisericii
 • Istoria educației
 • Antropologie culturală

 

Conf. dr. Tóth Szilárd

Domenii de interes:

 • Istoria României în perioada interbelică
 • Problema minorităţilor în perioada interbelică
 • Războiul Rece
 • Relaţii internaţionale în sec. XX
 • Didactica istoriei
 • Istorie economică

 

Conf. univ. dr. Alina Branda

Domenii de interes:

 • Antropologia Europei de Sud-Est
 • Identităţi cultural în Europa
 • Patrimoniu cultural
 • Migraţie

 

CS II. Dr. Luminița Dumănescu

Domenii de interes:

 • Istoria familiei și copilăriei, secolele XIX-XX
 • Istoria populației din Transilvania, secolele XIX-XX
 • Minorități și căsătorii mixte
 • Politici demografice.

 

Lect. Univ. Dr. Marius Eppel

Domenii de interes:

 • Istoria modernă și contemporană
 • Istoria familiei
 • Istorie ecleziastică
 • Antropologie culturală