Conducător de doctorat CS II dr. Luminița Dumănescu