Conducător de doctorat Prof. Univ. Dr. Rudolf Gräf