Cercetare Ştiinţifică

ENGLISH

Unul dintre punctele importante ale Școlii Doctorale Studii de Populație și Istoria Minorităților și implicit al domeniului Istorie care se regăsește în cadrul acesteia, îl reprezintă cercetarea științifică și relevanța ei pe plan național și internațional. Atât conducătorii de doctorat aparținând diverselor specializări, cât și doctoranzii și cei care au obținut titlul de doctor în ultimii ani desfășoară o laborioasă muncă de cercetare în centre specializate din cadrul universității.

Există în același timp numeroase parteneriate și colaborări cu instituții de prestigiu din România și din străinătate, care oferă cadrul unor rezultate științifice de excepție. Acestea s-au concretizat în numeroase publicații din țară și străinătate, în conferințe și alte manifestări științifice.

Fiecare doctorand este încurajat, încă din primul an, să participe la evenimente și manifestări culturale și științifice și să-și dezvolte și îmbunătățească metoda de cercetare prin dezbaterile din cadrul unor astfel de manifestări.