Doctoranzi

ENGLISH

Școala Doctorală Studii de Populație și Istoria Minorităților organizează admitere pentru studii doctorale în conformitate cu normele naționale în vigoare, cu regulamentul general privind studiile universitare de doctorat la Universitatea Babeş-Bolyai dar și cu metodologia de admitere la doctorat în vigoare. Fiecare doctorand admis, după confirmarea locului, va completa contractul de studii și anexele acestuia, planul de studii etc.

Având în vedere că Școala Doctorală Studii de Populație și Istoria Minorităților activează în cadrul facultății de Istorie și Filosofie, toți doctoranzii admiși în anul I, dar și cei din anii II și III pot consulta Ghidul studentului de la Facultatea de Istorie și Filozofie, acesta adresându-se și celor care urmează studii de doctorat.

Ghidul_studentului_2016