Despre

ENGLISH

Școala Doctorală Studii de Populație și Istoria Minorităților s-a organizat pe lângă Centrul de Studiere a Populației, în cadrul Facultății de Istorie, din dorința de a întări și dezvolta, pe baza metodologiilor moderne de cercetare, plaja cercetărilor asupra populației. În România nu există, în prezent, o altă școală doctorală dedicată exclusiv studiilor de populație. Tezele de doctorat care au abordat problematici din acest domeniu s-au concentrat, cu prioritate, pe abordarea unei anumite perspective – istorice, sociologie, demografie, economice sau de geografie a populației, fără a fi adâncite cercetările pluri și multidisciplinare care să răspundă provocărilor societății actuale. Expresia activităților de cercetare congruente derulate de Centrul de Studiere a Populației, Institutul German, Seminarul de Demografie Istorică, Institutul de Istorie Ecleziastică, beneficiind de infrastructura, tehnica și logistica specifică, școala doctorală Studii de Populație și Istoria Minorităților își propune:

1. Furnizarea celui mai potrivit suport pentru studenții doctoranzi;
2. Dezvoltarea unui program de excelență, care să devină, în timp, etalonul cercetărilor în acest domeniu și care să vină cu soluții la problemele demografice actuale;
3. Transferul cunoștințelor către societate;
4. Strângerea legăturilor cu rețelele de cercetare naționale și internaționale.

Programul de cercetare pe care îl propune școala doctorală se bazează pe recunoașterea rolului cercetării mecanismelor aflate în spatele problemelor cu care se confruntă societatea contemporană, de la scăderea dramatică a fertilității, îmbătrânirea populației, la migrația pentru muncă sau valurile de migrație care au luat cu asalt Europa în ultima perioadă.