Vlad Sorana-Maria

 

SORANA-MARIA VLAD

Proiect de doctorat:

Elemente ale stilurilor culte în arhitectura târgurilor miniere din Cadrilaterul aurifer al Munților Apuseni

Conducător de doctorat: Prof. Dr. RUDOLF GRÄF

 

A urmat cursurile Facultății de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, nivel licență și master comasat (2005-2011).  A participiat la Academia de vară International Summer Academy Diversity and Empire: The Habsburg Monarchy in the “long” 19. Century. Practice – Models – Comparisons,   organizat de Eberhard Karls Universität Tübingen în perioada 8-18 septembrie 2016. Este absolventă a cursului People-centred approaches: Engaging communities in the Conservation of Nature and Culture, organizat de ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property), Albania și Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei în perioada 4-13 octombrie 2016.  

Începând cu anul 2013 este coordonator de voluntari în cadrul programului de salvare a patrimoniului cultural Adoptă o Casă la Roșia Montană, inițiat de Asociația Alburnus Maior în parteneriat cu Asociația A.R.A. – Arhitectură.Restaurare.Arheologie.

 

Prezentări:

9-10 iulie 2015, Cluj-Napoca, Influenţe ale stilurilor culte în arhitectura târgurilor miniere din Cadrilaterul aurifer. Studiu de caz: arhitectura ecleziastică din Abrud, la Conferinţa „Tinerii cercetători şi interdisciplinaritatea. Perspective istorice şi metodologice”

12-13 noiembrie 2015, Alba Iulia, Elemente decorative în arhitectura târgurilor miniere din Cadrilaterul aurifer al Munților Apuseni. Analiză comparativă, Conferinţa naţională a studenţilor şi doctoranzilor – Istorie, arheologie, muzeologie – Ediţia a XXIII-a