TÎMBUȘ ZAMFIRA

Proiect de doctorat:

În slujba Bisericii și a Națiunii. Activitatea episcopului Iuliu Hossu în primul deceniu interbelic

Conducător de doctorat: Conf.univ.dr.Ana-Victoria SIMA

CV_Timbus_Zamfira_2019