Stanciu Iulia

Contact:

Iulia.STANCIU@ubbonline.ubbcluj.ro.

Proiect de doctorat:

Evoluția comportamentului marital al locuitorilor din Alba- Hunedoara- Bihor- Arad în perioada 1850-1915

Conducător de doctorat: Prof. Univ. Dr. Ioan Bolovan

 

Licență în domeniul Studii Culturale, Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca;  Programul masteral „Istoria și socio-antropologia epocii moderne”, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca; studii universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale „Studii de Populație și Istoria Minorităților”.

Domenii de interes: etnologie, antropologie culturală, antropologie socială, antropologie istorică, demografie istorică.

Publicații selective:

▪ „Between lived history and narrated history: Representations of space, social relations and Manifestations of love in times of war”, în Acta Musei Napocensis, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Historica, 50, II/2013, Cluj-Napoca, 2013, pp. 231-248.

▪ „Rememorând războiul. Periplul dintre istoria trăită şi istoria povestită”, în Laura Mesina (coord.), Bucharest Student Letters Colloquia/ Colocviile Studenţeşti   ale Facultăţii de  Litere, Universitatea din Bucureşti, vol. I/ 2014, Editura Universităţii din Bucureşti, 2015, pp. 243- 253.

▪ „Dileme, mize şi limite ale unei sărbători în tranziţie: «Târgul de fete» de pe Muntele Găina din 1990 până în prezent”, în Doru Sinaci, Emil Arbonie (coord.), Administraţie românească arădeană. Studii şi comunicări din Banat-Crişana, Volumul X, „Vasile Goldiş” University Press, Arad, 2015, pp. 572- 586.

▪ „Abordarea Târgului de fete de pe Muntele Găina din perspectivă istorico-evolutivă”, în Cibinium, Complexul Naţional Muzeal Astra,  Editura „ASTRA Museum”, Sibiu, 2015 , pp. 179-185.

▪ „Changes on the Wedding Ceremony as an Effect of Migration. A rural Community from Brașov County”, în Romanian Journal of Population Studies, vol. IX, no. 2, July- December 2015, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2015, pp.123-139.

Participări la conferințe de specialitate desfășurate la București, Cluj-Napoca, Sibiu, Alba Iulia, Arad, Oradea.