Stanciu Maria Daniela

STANCIU MARIA-DANIELA

 

Proiect de doctorat

Aspecte de timp liber în Transilvania și Banat înainte și în timpul Primului Război Mondial. (1900-1918) Abordare comparativă: Sibiu și Timișoara

Coordonator științific: Prof.univ.dr. Rudolf GRÄF

Absolventă a Colegiului Național ”Samuel von Brukenthal” din Sibiu. A absolvit cursurile de istorie din cadrul Departamentului de Istorie și Teologie Protestantă a Facultății de Științe Socio-umane din Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu (nivel licență 2012), apoi nivel masterat (2014). A urmat cursurile Facultății de Litere, specializarea Germană-Engleză. Între 2013-2014 a făcut parte din echipa de cercetare a proiectului ”ArhIn- Arheologie, Arhitectură, Informatică” (coord. Prof. dr. Ioan Marian Țiplic), ocupându-se cu traducerea de texte. Ulterior, între 2014-2015 a făcut parte din proiectul universitar ”Frontul Plugarilor și colectivizarea” (coord. prof. dr. Radu Sorin).

Studii și stagii de cercetare în străinătate

01.11. – 01.12.2014- Institut für Osteuropäische Geschichte, Universität Wien (Austria)

06.01. 2014 – 06.06.2014 – Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen (Germania) 

01.10. 2010 – 01.08. 2011 – Eberhard Karls Universität, Tübingen, Germania (cursuri la nivel licență)

Participări la școli de vară

8-18 septembrie 2016,  Tübingen, Germania, International Summer Academy Diversity and Empire: The Habsburg Monarchy in the „long””19th Century. Practice – Models –Comparisons, Universitatea Eberhard Karls Tübingen.

 

Publicații

Maria-Daniela Stanciu, Deutsche Persönlichkeiten aus Rumänien, Mitglieder der Rumänischen Akademie (1882-2014), în Transylvanian Review, vol. XXV, no. 1, 2016, pp. 33-41.

Maria-Daniela Stanciu, Habitat și loisir în Sibiu la început de secol XX, în Viața cotidiană în Sibiul secolelor XIX-XX (volum colectiv coordonat de Mihaela Grancea și Ioan Popa), editura Astra Museum, Sibiu 2015.

Mihai-Octavian Groza, Maria-Daniela Stanciu ,,Die Religion des Großen Krieges” widerspiegelt in Memoirs, în Astra Salvensis, Revistă de istorie și cultură, an III, număr 5, 2015 (indexată în Ulrich‟s Periodicals Directory; IndexCopernicus, International;Ebsco; RePEc; CEEOLGoogle, Academic; Scipio; ORCID; Universal Impact Factor.) pp.105-116.

Maria-Daniela Stanciu, Spațiile publice timișorene de la începutul secolului al XX-lea – cadru de petrecere a timpului liber de către elita germană (în curs de publicare în volum colectiv, coordonat de Dr. Anamaria Macavei, editura Presa Universitară Clujeană).

Maria-Daniela Stanciu, Petrecerea timpului liber de către sașii sibieni în prima jumătate a secolului al XX-lea, în Buletinul Cercurilor Științifice Studențești, editura Mega (CNCS B: Istorie și studii culturale), Alba Iulia, 2014.

 

 Lucrări traduse

  • Cluj-Viena/ Klausenburg-Wien. Ad aeternam Universitatum gloriam, editată la Cluj-Napoca 2015. (alături de Dr. Ioana Florea)

Conferințe internaționale

11 – 12 Februarie 2016  – 7th Demographic Conference of  ”Young Demographers” Actual Demographic Research of Young Demographers in Europe, Praga (Cehia) Clothing and Dress-codes at the beginning of the 20th century (în colaborare cu Dr. Anamaria Macavei).

12-14 Octombrie 2015 – International Conference World War I- The Other Faces of War, Cluj-Napoca, cu lucrarea Hygiene, Nutrition, Public Health and Health Policies in Sibiu during the First World War. (în colaborare cu prof.univ.dr. Sorin RADU)

10 Octombrie 2015- Nachwuchsseminar für Studierende und Doktoranden im Rahmen der internationalen Tagung ”Nationalstaat und ethnische Homogenisierung. Rumänien und Ungarn im Vergleich (1918/1919-1950)”

25-27  Iunie 2015 Conferința cu participare internațională ”Viața cotidiană în timpul Primului Război Mondial”, Arad, cu lucrarea în colaborare cu Dr. Anamaria Macavei,Taxonomia reclamei din presa săsească şi românească transilvăneană înainte şi în timpul Primului Război Mondial.

17 Aprilie 2015 Internationales Symposium. Elitenforschung in der Geschichte des 19. und 20.ten Jahrhuderts. Erfahrungen und methodologische Inspirationen, Cluj- Napoca, cu lucrarea în colaborare cu prof. univ. dr. Sorin Radu, Die politischen Eliten aus Rumanien in der Zwischenkriegszeit – eine historiographische Perspektive.

Septembrie 2013 Colocviul Internaţional al Absolvenţilor, ediţia a 13-a (13. ter internationaler Graduiertenkolloquium) din Bad Kissingen, organizat de Gustav Binder şi prezidat de cercetători de la IKGS München (Dr. Florian Kührer-Wielach), Siebenbürgen Institut Gundelsheim.

 

Conferințe naționale

28-30 August 2016, Congresul Național al Istoricilor din România, ediția I, Cluj-Napoca, cu lucrarea Hermannstadt zwischen zwei Fronten. Populația din Sibiu în anii Primului Război Mondial.

17 Mai 2016, Conferința organizată de Academia Română, ICSU Sibiu, Societatea de Studii Transilvane, Sibiu, Öffentliche Gesundheit un Hygiene in Hermannstadt während des Ersten Weltkriegs.

12- 14 Mai 2016, Sesiunea națională de comunicări științifice, Zilele Administrației Arădene, Arad, Sursele vizuale în istoria vieții cotidiene. Studiu de caz: presa săsească din Sibiu în sec. XIX-XX.

30-31 Martie 2016, Conferința științifică studențească, Fenomenul migrației în istoria Europei, ediția a III-a, Universitatea Pedagogică des Stat ”Ion Creangă”, Chișinău cu lucrarea în colaborare cu drd. Sebastian Ciceu, Aspecte cu privire la colonizarea populațiilor germane și slovace în Țara Crișurilor în secolul al XVIII-lea

12-13 Iunie 2015 Simpozionul național ”Viața cotidiană în Sibiul secolelor XIX-XX”, Sibiu, cu lucrarea Habitat și loisir în orașul Sibiu la început de secol XX.

15 Mai 2015 Sesiunea națională de comunicări științifice ”Administrație românească arădeană – Astra arădeană Rediviva”, Arad, cu lucrarea Câteva aspecte de viață cotidiană din gimnaziul evanghelic din Sibiu de la sfârșitul secolului al XIX-lea.

7-9 Mai 2015 Sesiunea națională de comunicări științifice studențești ”Istorie, Cultură, Civilizație”, Oradea cu lucrarea Perspective istoriografice asupra istoriei germanilor din România.

17-19 Martie 2015 Conferința națională Fragmente din trecut. Tinerii cercetători și istoria, Cluj-Napoca, cu lucrarea, Spațiile publice timișorene de la începutul secolului al XX-lea – cadru de petrecere a timpului liber de către elita germană.

12 Decembrie 2014 Sesiunea Institutului de Cercetări Socio-Umane, Sibiu, cu lucrarea Balurile săseşti la începutul secolului al XX-lea.

27-28 Noiembrie 2014 Sesiunea națională de comunicări științifice Aradul – capitală politică a românilor transilvăneni, Arad, cu lucrarea Aspecte ale petrecerii timpului liber de către șvabii timișoreni la începutul secolului al XX-lea.

13-14 Noiembrie 2014 Sesiunea națională a studenților și doctoranzilor – Istorie, Arheologie, Muzeologie- Alba Iulia, cu lucrarea Cafeneaua și restaurantul în cultura urbană sibiană de la începutul secolului XX.

Noiembrie 2013 Sesiunea națională a studenților și doctoranzilor – Istorie, Arheologie, Muzeologie- Alba Iulia, cu lucrarea Aspecte ale petrecerii timpului liber de către elitele germane urbane în prima jumătate a secolului al XX-lea.

Octombrie 2012 Sesiunea de comunicări „Zilele Antropologiei”, Sibiu, cu lucrarea Viaţa cotidiană a saşilor sibieni în perioada 1900-1914 reflectată în presa săsească.