Sorescu-Iudean Oana Valentina

Contact

oana.sorescu@gmail.com; oana-valentina.sorescu@extern.ur.de

Tel: 0724 800 359

 Proiect de doctorat

Evoluția comportamentului testamentar în Sibiul secolului al XVIII-lea

Conducători științifici: Prof. Dr Ulf Brunnbauer (Universitatea din Regensburg) Prof. Dr. Rudolf Gräf (Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca)

 

Din noiembrie 2015: Asistent de cercetare științifică în cadrul proiectului CNCS Ritmuri si tipare. Dimensiunea cantitativa a vietii de familie in Transilvania, 1850 – 1918. cod PN-II-TU-TE-2014-4-2208, Centrul de Studiere a Populației, 2015 – 2017.

Aprilie – Iulie 2016: Proseminar 33173 în cadrul Facultății de Istorie a Universității din Regensburg, cu titlul The History of the Family: 1600-1900. Demographic, digital, and social historical approaches (7 ECTS).

Iunie 2016: Teaching assistant în cadrul International Summer Course – Introduction to historical demography, ediția a IV-a, organizat de Centrul de Studiere a Populației, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în cadrul EHPS-Net.

Din noiembrie 2013: Doctorand la Graduiertenschule für Ost und Südosteuropastudien, Universität Regensburg, în cotutelă cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Coordonatori: Prof. Dr Ulf Brunnbauer, Universitatea din Regensburg & Prof. Dr. Rudolf Gräf, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca.

2011 – 2013: Studii masterale în cadrul masteratului „Geschichte des Südöstlichen Europa“, la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și la Karl-Franzens-Universität, Graz.

2009 – 2010: Bursă Erasmus la Freie Universität Berlin.

2007 – 2010: Studii de licență la Facultatea de Istorie, Universitatea din București.

Prezentări:

Septembrie 2016, Sofia, „Godparenthood in rural Transylvania 1850– 1918: Choices, practices, and discourse.”, la 8th Conference of the International Association for Southeast European Anthropology, New Bulgarian University, (co-autor Luminița Dumănescu).

Septembrie 2016, Sofia, „Divided fortunes, divided families: A micro-exemplary analysis of inheritance litigation in 18th century Sibiu”, la 8th Conference of the International Association for Southeast European Anthropology, New Bulgarian University.

August 2016, Helsinki, „Weaving webs of gold: women in informal credit networks in eighteenth century Hermannstadt (Sibiu)”, la 13th International Conference on Urban History, organizată de European Association for Urban History.

Septembrie 2015, Trier și Luxemburg, „Networks and Testamentary Behavior – Elective and Extra-Kinship roles in 18th Century Sibiu/Hermannstadt” (poster), în cadrul școlii de toamnă de Digital Humanities Methodological Intersections, organizată de Trier Center for Digital Humanities și Universitatea din Luxemburg.

Iulie 2015, Sheffield, „Transylvanian Saxon testamentary networks in 18th century Hermannstadt”, în cadrul conferinței interdisciplinare Social Networks 1450 -1850, organizată de Universitatea din Sheffield, UK.

Octombrie 2014, Bad Kissingen, Prezentare a proiectului de cercetare doctorală (idei centrale, metodologie, surse), în cadrul 14. Internationales Graduiertenkolloquium zur Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, organizat de Akademie Mitteleuropa, Bad Kissingen, Germania.

Septembrie 2014, Varșovia, „Will-witnessing and confessionalization in 18th century Transylvania: a study of last wills and testaments from Sibiu (Hermannstadt)”, în cadrul International RefoRC Colloquium Reformed Majorities and Minorities in Early Modern Europe: Sources, Editions, Distribution of Ideas, organizat de Faculty of „Artes Liberales”, at the University of Warsaw, și de Committee on the Study of the Reformation in Poland and East-Central Europe.

Iunie 2013, Roma, „From Protest Petitions to Parliamentary action: The Attitude of the leadership of the Nationalities in Hungary in regards to the Minister Ágoston Trefort’s Magyarization Policy”, co-autor Ovidiu Emil Iudean, în cadrul conferinței internaționale Empires and Nations, organizată de Universitatea Sapienza din Roma, Italia.

Aprilie 2013, Alba Iulia, „Patterns of Wealth Transmission in 18th Century Sibiu”, în cadrul conferinței internaționale Economy and Society in Central and Eastern Europe, organizată de Universitatea din Alba Iulia. 

Workshop-uri, școli de vară:

Septembrie – Octombrie 2015: Școala de toamnă de Digital Humanities Methodological Intersections, organizată de Trier Center for Digital Humanities și Universitatea din Luxemburg, în Trier și Luxemburg.

Mai 2015: International Summer Course – Introduction to historical demography, ediția a IIIa, organizată de Centrul de Studiere a Populației, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în cadrul EHPS-Net.

Februarie 2014: Einführung in der statistische Datenanalyse mit R, (curs introductiv în analiza statistică prin utilizarea programului R), organizat de către Statistisches Beratungslabor (StaBLaB) al Ludwig Maximilians Universität, München.

Publicații:

Oana Valentina Sorescu, „Patterns of Wealth Transmission in 18th Century Sibiu”, în Dumitran, Valer Moga (ed.), Economy and Society in Central and Eastern Europe: Territory, Population, Consumption. Papers of the International Conference Held in Alba Iulia, April 25th-27th, 2013, LIT Verlag, Münster, 2014, p. 147 – 159.

Ovidiu Emil Iudean, Oana Valentina Sorescu, „From Protest Petitions to Parliamentary Action: The Attitude of the Leadership of the Nationalities in Hungary in regards to the Minister Ágoston Trefort’s Magyarization Policy”, în Biagini Antonello, Motta Giovanna (ed.), Empires and Nations from the Eighteenth to the Twentieth Century, vol. 2, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2014, p. 248 – 257.

Cunoștințe IT:

Cunoștințe de bază ale programelor Gephi, Pajek, R (R Studio), Citavi, cunoștinte avansate MS Office (Excel).

Experiență în lucrul cu bazele de date offline (MsAccess) și online (Airtable).

Familiarizare cu conceptele și metodele de bază ale Digital Humanities – text encoding, topic modeling, etc.

Limbi străine cunoscute  
    Înțelegere Vorbire Scriere
European level (*)   Ascultare Citire Participare la conversație Discurs oral  
Engleză   C2 Experimentat C2 Experimentat C2 Experimentat C2 Experimentat C2 Experimentat
Germană   C1 Avansat C1 Avansat C1 Avansat C1 Avansat B2 Independent 
  (*) Common European Framework of Reference (CEF) level