Porumb-Chiurco Ciprian

Proiect de doctorat:

Evoluții demografice în comitatul Sălaj: 1876-1941

Conducător de doctorat: Prof. Univ. Dr. Ioan Bolovan

Absolvent al Liceului Pedagogic ,,Gheorghe Șincai’’ Zalău (specializarea ,,Științe Sociale’’- promoția 2006-2010); absolvent al Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai (specializarea ,,Istorie’’- promoția 2010-2013); studii aprofundate în cadrul masteratului de ,,Istoria și Socio-Antropologia Epocii Moderne’’ (promoția 2013-2015).

Publicații:

Ciprian Porumb-Ghiurco, ,,Politica pronatalistă a regimului Ceaușescu. Consecințele și implicațiile sociale ale decretului anti-avort 770/1966’’, în volumul Administrație românească arădeană. Studii și comunicări din Banat-Crișana, Vol. X, Editura Vasile Goldiș University Press, Arad, 2015, pp. 562-571.

Ciprian Porumb-Ghiurco, Sergiu Marius Ghiurco, ,,Reuniunea învăţătorilor români sălăjeni. Adunarea jubiliară de la Someş-Odorhei’’, în Analele Aradului, anul 1, nr. 1, 2015, pp. 269-278.

Ciprian Porumb-Ghiurco, ,,Politica de austeritate dusă de Nicolae Ceaușescu în anii ’80’’, în volumul Administrație românească arădeană. Studii și comunicări din Banat-Crișana, Vol. XI, Editura Vasile Goldiș University Press, Arad, 2016, pp. 628-635.

Prezentări:
4-6 decembrie 2014, Târgu Jiu, Satul Transilvănean din perspectivă demografică. Studiu de caz: Parohia Greco-Catolică Floreşti 1847-1908 la Sesiunea Internaţională de Comunicări Ştiinţifice Studenţeşti a Facultăţii de Relaţii Internaţionale, Drept şi Ştiinţe Administrative din Universitatea “Constantin Brâncuşi”, intitulată SENTENTIA- Ediția a V-a.

27 noiembrie- 1 decembrie 2014, Arad, Politica pronatalistă a regimului Ceaușescu. Consecințele și implicațiile sociale ale decretului anti-avort 770/1966 la Sesiunea Națională de Comunicări Științifice intitulată ,,Aradul- Capitală politică a românilor transilvăneni’’; 96 de ani de la Marea Unire.

15 mai 2015, Arad, Activitatea reuniunii învăţătorilor români sălăjeni. Studiu de caz: Adunarea jubiliară de la Someş-Odorhei la Sesiunea Națională de Comunicări Științifice, intitulată ,,Administrație românească arădeană- Astra Arădeană Rediviva’’- Ediția a X-a.

8-9 aprilie 2016, Cluj-Napoca, Consideraţii asupra dualismului austro-ungar în istoriografia românească antebelică şi interbelică la Sesiunea Națională de Comunicări Științifice ’’Historia magistra vitae. Noi teme pe agenda de cercetare’’- Ediția a VI-a.

24-26 iunie 2016, Baru, Hunedoara, Mișcarea naturală a populației și atitudinile caritabile ale elitei din comitatul Sălaj în timpul Primului Război Mondial la conferința Interculturalitate și Interdisciplinaritate a doctoranzilor de la Universitatea Babeș-Bolyai- Ediția I.

25-28 august 2016, Cluj-Napoca, Mișcarea naturală a populației din comitatul Sălaj în anii Primului Război Mondial la Congresului Național al Istoricilor Români.