Pop Anamaria

Proiect de doctorat:

De la datorie la abandon. Fenomenul dezertării la românii din armata austro-ungară în timpul Primului Război Mondial

Conducător de doctorat: Conf.univ.dr. Ana-Victoria SIMA

Originară din Sighetu-Marmației, a urmat studiile de licență (promoția 2014)  și masterat (promoția 2016) la Facultatea de Istorie și Filosofie din cadrul Universității „Babeș-Bolyai”. Începând din luna decembrie 2015 ocupă funcția de director al Centrului pentru Dialog European și Diplomație Culturală coordonând organizarea și implementarea programelor culturale menite să dezvolte dialogul european, a valorilor comunitare şi a diplomaţiei culturale. Printre proiectele la care a luat parte se numără „Transylvania History Days”, în cadrul căruia s-a implicat ca voluntar în octombrie 2013, urmând ca în mai 2014 să asume coordonarea echipei de voluntari ai evenimentului ca mai apoi să participe activ la implementarea întregului proiect din postura de director de festival (ianuarie 2016).

Pe parcursul anilor de studiu s-a implicat în numeroase activități cu caracter socio-educativ dintre care merită menționat organizarea integrală a concursul de istorie pentru liceeni sub denumirea de „Primul Război Mondial povestit de liceeni” (9 mai 2014) derulat în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie și Inspectoratul Școlar Județean. Pe această linie s-ar încadra și implicarea sa în implementarea proiectului „Interferențe Maramureșene” (septembrie 2013), finanțat de Ministerul Afacerulor Externe și internship-ul la Royal School in Transylvania (septembrie-decembrie 2015). În prezent lucrează ca referent de specialitate la Casa Muncipală de Cultură Cluj-Napoca, și coordonator local la Fundația pentru Implicarea Tinerilor.

Publicații:

Anamaria POP, „Regimentul 51 Infanterie Cluj” în Revista de Istorie Militară numărul 1-2/2014, București, pp.18-29.

Anamaria POP, „Patriotismul dinastic la românii ardeleni în Primul Război Mondial”, în în Sebeș timp regăsit, Lucrările conferinței 100 de ani de declanșarea Primului Război Mondial. Contribuția sebeșenilor la război și Marea Unire, coord. Rodica Groza, Ed. Emma Books, 2014, pp. 45-65.

Anamaria POP, „Regimentul 51 Infanterie Cluj”, în Fragmente din trecut, coord. Anamaria Macavei, Diana Maria Dăian, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2015, pp. 211-227.

Anamaria POP, „Dezertarea: factori și circumstanțe favorizante. Cazul românilor transilvăneni în timpul Primului Război Mondial” în Hello World, editori: Claudiu Marian, Mihai Alexandrescu, Raluca Luțai, CA Publishing, 2016, pp. 457-471.

Recenzii:

Gabriel Andreescu „Cărturari, opozanți și documente. Manipularea Arhivelor Securității”, în Astra Salvensis. Revistă de Istorie și Cultură, an II, numărul 4, 2014.

Prezentări:

noiembrie 2014, Alba Iulia, Patriotismul dinastic la românii ardeleni în Primul Război Mondial, la „Sesiunea Națională a Studenților și Doctoranzilor de la Istorie, Arheologie și Muzeologie”, ediția XXII.

decembrie 2014, Sebeș, Patriotismul dinastic la românii ardeleni în Primul Război Mondial, la „100 de ani de la declanșarea Primului Război Mondial. Contribuția Sebeșenilor la război și Marea Unire”.

martie 2015, Cluj-Napoca, Regimentul 51 Infanterie Cluj, la „Conferința națională Fragmente din trecut. Tinerii cercetători și istoria, ediția V”, (în colaborare).

25-28 august, Cluj-Napoca, „De la datorie la abandon. Fenomenul dezertărilor din armata austro-ungară în timpul Primului Război Mondial. Cazul românilor transilvăneni” la secțiunea Memoria colectivă a Marelui Război din cadrul „Congresul Național al Istoricilor Români”, organizat de Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Istorie și Filosofie, Academia Română Filiala Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane și Comitetul Național al Istoricilor din România cu titlul, beneficiară de grant din partea Universității Babeș-Bolyai (http://cnir.conference.ubbcluj.ro/granturi/).

Burse:

  • Bursă Rotary International, dezvoltare academică, 2011-2012