Pașca Niculina

Proiect de doctorat:

Nobilimea românească a Chioarului (sec XVII-XX). Perspective socio-demografice

Conducător de doctorat: Prof. Univ. Dr. IOAN BOLOVAN

Absolventă a Colegiului Național ,,Vasile Lucaciu” Baia Mare (promoția 2005-2009); absolventă a Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș Bolyai, Cluj-Napoca, secția: Istorie, specializarea: Istorie modernă (promoția 2009-2012); studii aprofundate în cadrul programului de masterat Istoria și socio antropologia Epocii Moderne (promoția 2012-2014); studii universitare de doctorat în cadrul Școlii Doctorale „Studii de Populație și Istoria Minorităților”; profesor istorie la Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” Baia Mare (perioada 2014-2016).

Publicații:

Niculina Pașca, ,,Din rândurile soldaților din zona Solnoc Dăbâca. O altă față a Primului Război Mondial”, în volumul Administrație românească arădeană. Studii și comunicări din Banat-Crișana, Vol X, coord. Doru Sinaci, Emil Arbonie, Arad, 2015, pp 154-165.

Niculina Pașca, ,,Nobilime vs toponimie – expresie a identităţii etnice româneşti“, Revista Gaudeamus Alma Mater Crisiensis, seria Științe Socio-Umaniste,  Oradea, 2015, pp 54-68.

Prezentări:

27-29 martie 2015, Cluj-Napoca, ,,Nobilimea românească din zona Chioarului. Nemeșime-origine, funcții și prestigiu social,, la Conferința națională ,,Fragmente din trecut. Tinerii cercetători și istoria.”

7-9 mai 2015,Oradea, ,,Nobilime vs Toponimie – expresie a identității etnice românești”, la Sesiunea internaţională de comuncări ştiinţifice studenţeşti ,,Ştiinţă, Cultură, Civilizaţie, ediţia a XVII-a.

15 mai 2015, Arad, ,,Din rândurile soldaților din zona Solnoc Dăbâca. O altă față a Primului Război Mondial,  la Sesiunea națională de comunicări științifice Administrație Românească Arădeană-Astra Arădeană Rediviva- Ediția a X-a.

9-11 iulie 2015 Cluj-Napoca, ,,Relaţii sociale-relaţii de rudenie în rândul micii nobilimi a Chioarului” la Conferinţa Ştiinţifică Internaţională A Doctoranzilor În Istorie, Tinerii Cercetători Şi Interdisciplinaritatea. Perspective Istorice Şi Metodologice.

12-13 noiembrie 2015, Alba Iulia, Conferința națională a studenților și doctoranzilor – Istorie – Arheologie – Muzeologie – Istoria Artei, ediţia a XXIII-a.

16 decembrie -20 decembrie 2015, Conferință POSDRU/187/1.5/S/155383, Felix, am participat cu tema: ,,Nobilimea romaneasca din zona Chioarului în secolul XIX. Studiu demografic,,.

25-28 august 2016, Cluj-Napoca, Nobilimea românească a Chioarului (sec XVII-XX). Perspective socio-demografice, Congresul Național al Istoricilor Români.