Mirauti Irina

Proiect de doctorat:
Imaginea Primului Război Mondial reflectată în presa românească din Transilvania.
Conducător de doctorat: CS II Dr. MARIUS EPPEL

A urmat cursurile Academiei de Muzică « Gh. Dima » Cluj-Napoca, nivel licență (1997-1998).
Începând cu 2007  lucrează la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca, serviciul cercetare.

Publicații:

Irina Mirăuţi, „L’Impronta lasciata da Ioan Şenchea e dal quotidiano „Olteanul”sulla vita del popolo romeno nel periodo 1914-1916”, în La Scuola Transilvana, editori Remus Câmpeanu, Vasile Rus, Varga Attila, Florin Jula, Casa Edittrice Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, 2014, Nyíregháza – Oradea, pp. 240 – 251.
Irina Mirăuţi, „Aspecte privind cenzura în Albina Românească, 1829” , în Transilvania, nr. 5-6, Sibiu, 2014, pp. 111-115 
Irina Mirăuţi, „Amprenta lăsată de Ioan Şenchea şi cotidianul Olteanul asupra vieţii poporului român în perioada 1914-1916”, în vol. Şcoala ardeleană. Anuar, VII/2014, editori Remus Câmpeanu,Varga Attila, Florin Jula, pp. 217-229. 

Irina Mirăuţi, „Aspecte privind cenzura în „Albina Românească”, 1829”, în volumul Transilvania, Sibiu 5- 6/2014, pp. 111 – 115.

Colaborări:
Irina Mirăuţi, Macarie Marius-Dan Dragoi, Ler Sfântă Mărie. Colinde de pe văile Ţibleşului, Editura Renaşterea, Cluj, 2006.

Prezentări:

Aprilie, 2013, Oradea, Amprenta lăsată de Ioan Şenchea şi cotidianul „Olteanul” asupra vieţii poporului român în perioada 1914 – 1919, Conferinţa internatională „Şcoala Ardeleană, Ediţia a VIII-a”.

Aprilie 2013, Cluj–Napoca, Asemănări şi deosebiri între „Telegraful Român” şi „Unirea”, Conferinţa naţională „Imaginea în istorie. Tipologii în societatea de ieri şi de azi”.

Mai 2013, Cluj–Napoca, Intrarea României în război, reflectată în ziarele din Transilvania,  Sesiunea de comunicări ştiinţifice a doctoranzilor în istorie.

4-5 decembrie 2013, Alba Iulia, Aspecte privind cenzura în „Albina românească” 1829, Conferinţa internaţională „Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691 – 1830). Recuperarea unei identităţi culturale”, ediţia a VII-a.

16-18 octombrie 2014, Arad, Loialitatea şi spiritul naţional al soldatului român din Transilvania faţă de Împărat şi Casa de Austria în perioada 1914 – 1918, conferinţă cu participare internaţională „100 ani de la Primul Război Mondial. Implicaţii politico – militare, economice, demografice, sociale şi culturale”.

29-31 octombrie 2014, Oradea, Cenzura presei în perioada Primului Război Mondial, Simpozion internaţional „Şcoala Ardeleană”, Ediţia a IX- a, secţiunea istorie.