Mihalache Teodora

Contact:

mihalache.teodora@gmail.com

Telefon: 0724 198 824

Proiect de doctorat:

Comunități transilvănene pe frontul intern al Marelui Război: sașii din Țara Bârsei între anii 1914-1918

Conducător de doctorat: Prof. Univ. Dr. Rudolf Gräf

 

Născută în 1986 în Sfântu Gheorghe (jud. Covasna); a urmat cursurile Facultății de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, nivel licență (2005-2008) și nivel master (2008-2010). A urmat cursurile Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, nivel licență (2010-2013) și nivel master (2013-2015). Din ianuarie 2016 este implicată ca asistent de cercetare în proiectul Propaganda de război şi Bisericile româneşti din Transilvania (1914-1918), finanțat de Autoritatea Națională Română pentru Cercetare Științifică și Inovare, CNCS-UEFISCDI, director de proiect Conf. Univ. Dr. Ana Victoria Sima, cod PNII-RU-TE-2014-4-0363.

Prezentări:

5-7 noiembrie 2015, Cluj-Napoca, Alimentația sașilor brașoveni în timpul primilor doi ani ai Marelui Război (1914-1915), la Conferința Națională PhiloHistoRiss, Ediția I.

12-13 noiembrie 2015, Alba Iulia, Reacții ale sașilor brașoveni față de asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand, la Conferința Națională a Studenților și Doctoranzilor – Istorie, arheologie, istoria artei,   Ediția a XXIII-a.

11-13 decembrie 2015, Sebeș, Atitudini și comportamente ale sașilor brașoveni în primele zile ale mobilizării generale pentru Marele Război, la Colocviile Vasile Moga „Quo-Vadis Europa? Primul Război Mondial: istorie, cultură, mentalități (1914-1918)”, Ediția a II-a.

24-26 iunie 2016, Baru, Impactul intrării României în Marele Război asupra populației săsești din orașul Brașov, la Conferința „Interdisciplinaritate și interculturalitate” a doctoranzilor Universității Babeș-Bolyai, Secțiunea Umanistă, Ediția I.

25-28 august 2016, Cluj-Napoca, „O mobilizare a sufletelor”:  acțiuni de susținere a efortului de război în Brașovul anului 1914, la Congresul Național al Istoricilor Români, Ediția I.

25-28 august 2016, Cluj-Napoca, Aspecte ale fenomenului deportării în timpul Primului Război Mondial: cazul pastorului luteran braşovean Franz Herfurth, la Congresul Național al Istoricilor Români, Ediția I.

Participări școli de vară:

8-18 septembrie 2016,  Tübingen, Germania, International Summer Academy Diversity and Empire: The Habsburg Monarchy in the „long””19th Century. Practice – Models –Comparisons, Universitatea Eberhard Karls Tübingen.