Groza Mihai Octavian

Contact:

grozamihai@ymail.com

Telefon: 0747 920 019

Proiect de doctorat:

Transilvania şi Banatul în toamna şi iarna anului 1918: înfiinţarea, evoluţia şi activitatea structurilor de putere româneşti

Conducător de doctorat: Prof. Univ. Dr. IOAN BOLOVAN (lucrare începută sub îndrumarea Prof. Univ. Dr. NICOLAE BOCŞAN)

 

Născut la 28 octombrie 1991 în Sebeş (judeţul Alba); absolvent al Colegiului Naţional ,,Lucian Blaga” Sebeş (secţia ,,Ştiinţe Sociale”-promoţia 2006-2010); absolvent al Facultăţii de Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (secţia ,,Istorie”-promoţia 2010-2013); studii aprofundate în cadrul masteratului de ,,Istoria şi Socio-Antropologia Epocii Moderne” (promoţia 2013-2015). Preşedinte al Despărţământului ASTRA ,,Vasile Moga” Sebeş; director al anuarului ,,Astra Sabesiensis”; redactor-şef al revistei ,,Astra Salvensis”;

Publicaţii:

Volume, ediţii de documente:

1. Mihai-Octavian Groza, Documente privind activitatea Consiliului Naţional Român din Alba-Iulia, Sebeş, Editura Emma Books, 2012, 230 p. (ISBN 978-606-8378-31-2);

2. Mihai-Octavian Groza, Senatul Militar Român Central al Ofiţerilor şi Soldaţilor din Viena (31 octombrie-27 noiembrie 1918), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2015, 245 p. (ISBN 978-973-109-554-7);

Reeditări:

1. Sebastian Stanca, Contribuţia preoţimii române din Ardeal la războiul pentru intregirea neamului (1916-1919), ediţie, studiu introductiv, note şi indici de Mihai-Octavian Groza şi Mircea-Gheorghe Abrudan, Deva/Cluj-Napoca, Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei/Editura Argonaut, 2015, 314 p. (ISBN 978-606-8692-14-2);

Studii, articole, recenzii, cronici, evocări, editoriale, conferinţe:

-18 articole publicate în volume colective;
-19 articole publicate în reviste de specialitate;
-2 articole publicate în volume internaţionale;
-24 articole publicate în reviste de culturã;
-19 recenzii;
-9 prefeţe/editoriale/cronici/evocări;
-39 conferinţe naţionale şi internaţionale;

Burse:

2010-2015: burse de studiu acordate de Facultatea de Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca;

2012-2013: bursă de performanţă ştiintifică acordată de Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca (conform hotărârii numărul 302/Sen/02.10.2012, avizat de Comisia de Coduri, Regulamente şi Probleme Juridice din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai)-certificat de atestare;

2014-2015: bursier al Fundaţiei ,,Mitropolitul Bartolomeu”.