GAVRA AUGUSTIN LEONTIN

Proiect de doctorat:
Realități demografice și social-economice în plasa Cehu Silvaniei: de la feudalism la instaurarea comunismului(1848-1948)
Conducător de doctorat: Prof. univ. dr. Bolovan Ioan
A urmat cursurile Facultății de Științe Socio – Umane din cadrul Universității de Vest din Oradea, specializarea Istorie – Geografie(2000); în anul 2001 am absolvit în cadrul aceleiași instituții, cursurile de Studii Aprofundate, 2 semestre, intitulate ”Istoria vestului românesc în context național și internațional”.
Din anul 2000 sunt profesor titular la catedra de Istorie – Geografie al Școlii Gimnaziale ”G. Șincai” din Cehu Silvaniei(sat Motiș), iar din anul 2006 al Școlii Gimnaziale ”P. Dulfu ” din Sălățig. Am obținut gradul definitiv în învățământul preuniversitar în anul 2002, gradul II în anul 2006 și gradul I în anul 2010. Din anul 2012 sunt numit director al Clubului Copiilor din Cehu Silvaniei, iar în anul 2016 am promovat concursul de director la aceiași instituție.
Cărți:
1.Augustin Leontin Gavra, Istoria Parohiei Motiș , Editura Caiete Silvane, Zalău, 2013, 160 de pagini(ISBN 978-606-8464-26-8) ;
2.Augustin Leontin Gavra, Istoria comunei Benesat, Editura Edu, Târgu Mureș, 2014, 210 pagini(ISBN 978-606-93252-9-2);

Studii și articole de specialitate:
1. Augustin Gavra,„Activitatea culturală a preotului Laurențiu Bran”, în Școala Noastră, nr. 9-10/2013;
2.Augustin Gavra, „Contextul istoric al acordării privilegiului de târg pentru satul Cehu în anul 1468”, în Școala Noastră, nr. 11-12/2013;
3. Augustin Gavra, ”Un dascăl vrednic – învățătorul Gheorghe Savu din Aluniș”, în Caiete Silvane, nr. 119/2014 ;
4. Augustin Gavra, ”Holocaust-ul comunității evreiești din Aluniș”, în Caiete Silvane, nr. 105/2013;
5. Augustin Gavra, ”Povestea unui țăran român în epoca modernă și după …”, în Caiete Silvane, nr. 145/2017
6. Augustin Gavra, Năprădean Horațiu, ”Contribuții privind colectivizarea forțată a comunei Benesat”, în Acta Musei Porolissensis, nr. 36/2014;
7. Augustin Gavra, ”Scurt istoric al învățământului românesc din localitatea Motiș”, în Suplimentul revistei ”Caiete Silvane” ”Învățământ și cultură la Cehu Silvaniei” , 2010 ;
8. Augustin Gavra ”Scurtă istorie a orașului Cehu Silvaniei”Suplimentul revistei ”Caiete Silvane”Învățământ și cultură la Cehu Silvaniei”, 2010;
9. Augustin Gavra ”Câteva considerații privind industria, transporturile, sistemul bancar și comerțul din Cehu Silvaniei”, în Caiete Silvane, nr . 147/2017.