Filip Gherman Viorel

 

Proiect de doctorat:

Societate rurală și modernizare în Țara Lăpușului (sfârșitul secolului XIX -prima jumătate a secolului XX)

Conducător științific: Conf. Dr. Ion Cârja

 

1998- 2016- profesor titular istorie Liceul Teoretic „Petru Rareș”, Târgu Lăpuș, jud. Maramureș

2010-2011- Diplomă calificare profesională a cadrelor didactice prin activități de mentorat.

2009- Atestat de formare continuă a personalului didactic

2006-2007- Program perfecționare o dată la 5 ani, Universitatea „Vasile Goldiș”, Arad.

2000- Certificat pentru gradul Definitiv, Istoria României, Istoria Universală, Metodică

1994-1998-Diplomă de licentă, Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea Babeș-Bolyai.

 

Publicații:

Viorel Filip Gherman, Educație și cunoaștere sub semnul modelelor. Colocviile didactice și culturale, Tg. Lăpuș  2014

Viorel Filip Gherman, „Personalitatea și originalitatea profesorului Vasile Latiș, Educație de la mentor la discipol”, în Coordonarea și preliminarea valorilor intelectuale, coord. Terezia FILIP , Editura PROEMA Baia Mare -2014 , ISBN- 978-606- 8138-32-9, pp. 376-379.

Viorel Filip Gherman, Viaţa, activitatea şi concepţiile unor oameni de ştiinţă, Bogdanii – o familie de cărturari (Les Bogdan – une famille d’érudits),Viaţa, opera şi metoda (Gheorghe Bogdan-Duică ) RO1994-1999/CUPRINS/ BX03.

Viorel Filip Gherman, Mehedinţi, timp şi istorie (Mehedinţi, temps et histoire), Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale Române, 1995, 816 p.