Coroian Georgiana

Contact:

georgiana.izabela.coroian@gmail.com

Tel: 0743375863

Proiect de doctorat:

Mişcarea sezonieră a mortalităţii în Transilvania, 1850-1918

Conducător de doctorat : Prof. Univ. Dr. IOAN BOLOVAN

Născută în 1991 în Turda (jud. Cluj); a urmat cursurile Facultății de Istorie și Filosofie din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, nivel licență (2010-2013) și nivel master (2013-2015). A participat la Școala de vară EHPS-Net International Summer School in Historical Demography, Centrul de Studiere a Populației Cluj-Napoca în perioada 29 iunie – 7 iulie 2014.

Din anul 2015 ocupă funcţia de asistent în cercetare în proiectul Ritmuri şi tipare. Dimensiunea cantitativă a vieţii de familie în Transilvania 1850-1918.

Este membru fondator al Asociaţiei Studenţească PhiloHistoRiSs din septembrie 2014, iar din anul 2012 până în prezent este membră al Asociaţiei Clujul Medieval.

Publicaţii:

Izabela Georgiana Coroian, „The Seasonality of Mortality in Three Transylvanian Settlements in the Second Half of the 19th Century” în Romanian Journal of Population Studies, vol X, nr. 1, 2016, pp. 19-35.

Izabela Georgiana Coroian, “Observaţii privind evoluţia demograficã a parohiei unitariene din satul Mihai Viteazu (jud. Cluj) în perioada 1821-1870”, în PhiloHistoRiSs, nr. 2, 2015, pp. 29-40.

Izabela Georgiana Coroian, Multiple perspective asupra căsătoriilor mixte” în Analele Aradului. Colecția „Astra Arădeană-1863”, an I, vol. I, coord. Doru Sinaci și Emil Arbonie, „Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2015, pp. 572-584.

Izabela Georgiana Coroian, „Imaginea căsătoriilor interetnice români-maghiari în opere literare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea” în Administrația Românească Arădeană. Studii și comunicări din Banat – Crișana, vol. IX, coord. Doru Sinaci și Emil Arbonie, „Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2014, pp. 492-502.

Izabela Georgiana Coroian, „Legislația eclezistică și laică în privința căsătoriilor mixte în Transilvania la sfârșitul secolului al XIX-lea” în Administrația Românească Arădeană. Studii și comunicări din Banat – Crișana, vol. X, coord. Doru Sinaci și Emil Arbonie, „Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2015, pp. 460-477.

Prezentări:

25-28 august 2016, Cluj-Napoca, Mișcarea sezonieră a mortalității în trei comunități din Transilvania (1887-1912), Congresul Național al Istoricilor Români.

24-26 iunie 2016, Baru Mare, Epidemii recurente în trei comunităţi din Transylvania: Călăraşi, Orşova şi Muntele Rece, 1887-1912, Conferinţa interculturalitate şi interdisciplinaritate a doctoranzilor de la Universitatea Babeş-Bolyai.

12-17 aprilie 2016, Iaşi, The seasonality of Mortality in Three Transylvanian Settlements in the Second Half of the 19th Century, World Lumen Congress.

15 mai 2015, Arad, Perspective asupra căsătoriilor interetnice în secolul al XIX-lea în Transilvania, Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Administraţie românească arădeană – Astra  Arădeană rediviva“.

27-29 martie 2015, Cluj-Napoca, Căsătorii interetnice și interconfesionale, Fragmente din trecut. tinerii cercetători și istoria.

28 noiembrie 2014, Arad, Legislația eclezistică și laică în privința căsătoriilor mixte în Transilvania la sfârșitul secolului al XIX-lea, Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Aradul – capitala politică a românilor transilvăneni“.

16 mai 2014, Arad, Imaginea căsătoriilor interetnice români-maghiari în opere literare în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice „Aradul – capitala politică a românilor transilvăneni“.