Brie Laura

Proiect de doctorat:

Conflicte etnopolitice în Ucraina. Problema minorităților naționale în secolele XX- XXI

Conducător de doctorat: Prof. Dr. IOAN BOLOVAN

A urmat, la nivel licență, cursurile Facultății de Matematică și Informatică (2003-2007) și ale Facultății de Litere, secția Limbi Moderne Aplicate (2005-2009) din cadrul Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca și la nivel master cursurile Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (2009-2011). A participat la Școala de vară Geopolitica, ediția a V-a, intitulată „Geopolitica Turciei pe Noul Drum al Mătăsii – diplomație, strategii de securitate, competitivitate, parteneriate”, în perioada 30 iunie – 4 iulie 2014.

Prezentări:

9 iulie 2015, Cluj-Napoca, Democrația în societățile multiculturale. Cazul Ucrainei la Conferința doctoranzilor „Tinerii cercetători și interdisciplinaritatea. Perspective istorice și metodologice”

7 noiembrie 2015, Cluj-Napoca, Prizonieri în Siberia: despre traumele românilor bucovineni deportați în gulagul sovietic la Conferința națională PHILOHISTORISS.

7 mai 2016, Konya (Turcia), Dr. Margareta Aslan, drd. Laura Brie, BOZKIR’IN KÜLTÜREL MİRASI VE İNANÇ TURİZMİ HAKKINDA, AVRUPALILARIN ALGISI, la Simpozionul internațional GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE BOZKIR.

26 mai 2016, Trieste (Italia), Lect. Dr. Adina Cornea, drd. Laura Brie, Translating across cultures: political speech la Conferința internațională „Translation and interpreting: Convergence, Contact, Interaction”.

31 mai 2016, Cluj-Napoca, Imigrant în Franța – incluziune sau excluziune socială la Conferința internațională „Migration Dynamics and New Trends in European (In)Security”, ediția a III-a

1 iunie 2016, Cluj-Napoca, Consecințele migrației și noi măsuri de securitate în Franța la Conferința internațională „Guvernanță, Intelligence și Securitate în secolul XXI”

25 iunie 2016, Baru (jud. Hunedoara), Aspecte privind moștenirea lingvistică și culturală românească în nordul Bucovinei (1918-1991). Regiunea Cernăuți la Conferința doctoranzilor „Interculturalitate și interdisciplinaritate”.

26 august 2016, Cluj-Napoca, Învățământul românesc în Bucovina înainte de Primul Război Mondial și în perioada interbelică la Congresul Național al Istoricilor Români.