Admitere

FACULTATEA DE ISTORIE ŞI FILOSOFIE

Şcoala Doctorală Studii de Populaţie şi Istoria Minorităţilor

ADMITERE 2017/2018
Perioada de înscriere la concursul de admitere: 4 – 8 septembrie 2017
Desfăşurarea probelor din cadrul concursului de admitere: 11 – 22 septembrie 2017
Confirmarea ocupării locurilor 25 – 27 septembrie 2017
Înmatricularea ca studenţi-doctoranzi (începerea programului de doctorat) 01 octombrie 2017
ORARUL PENTRU ÎNSCRIERI
Înscrierea candidaților la concursul de admitere la doctorat se face la Institutul de Studii Doctorale, în zilele lucrătoare (L-V), între orele 10:00 – 14:00, începând cu 4 septembrie 2017. Ea se încheie în 8 septembrie 2017 la ora 14:00.
Pentru mai multe detalii referitoare la procedura de înscriere se poate consulta și site-ul Institutului de Studii Doctorale, UBB la adresa: http://doctorat.ubbcluj.ro/ro/date-importante/
Tematică admitere doctorat, septembrie 2017:
  • Istoria populaţiei în epocile modernă şi contemporană
  • Istoria Bisericii şi a vieţii religioase în secolele XVIII-XXI
  • Război şi societate în secolele XVIII-XXI
  • Istoria Imperiului habsburgic

BIBLIOGRAFIE

Ioan Bolovan, Transilvania între Revoluţia de la 1848 şi Unirea din 1918. Contribuţii demografice, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2000.

Ioan Bolovan, Primul război mondial și realitățile demografice din Transilvania. Familie, moralitate și raporturi de gen, Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015.

Luminiţa Dumănescu, Familia românească în comunism, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012.

Rudolf Gräf, Contributii la istoria industriala a Banatului Montan. StEG, factor de modernizare (1855-1920), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2011.

Rudolf Gräf, „Transilvania în cadrul monarhiei habsburgice (1711-1847). Cultura germanilor din Banat”. În: Istoria Transilvaniei. Vol. III (de la 1711 până la 1918, coord. Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, András Magyari, Cluj-Napoca, Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2008, pp. 184-190.

Rudolf Gräf, „Transilvania în cadrul monarhiei habsburgice (1711-1847). Cultura săsească”. În: Istoria Transilvaniei. Vol. III (de la 1711 până la 1918), coord. Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, András Magyari, Cluj-Napoca, Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, 2008, pp. 179-184. /În colaborare cu Thomas Nägler/.

Nicolae Bocşan, Ion Cârja, Biserica Română Unită la Conciliul Ecumenic Vatican I(1869-1870), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001.

Ana Victoria Sima, Affirming Identity. The Romanian Greek-Catholic Church at the Time of the First Vatican Council, Vita e Pensiero, Milano, 2013, 442 p.

Ana Victoria Sima, O episcopie şi un ierarh. Înfiinţarea şi organizarea Episcopiei greco-catolice de Gherla în vremea episcopului Ioan Alexi, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012.

Marele Război în memoria bănăţeană (1914-1919)¸vol. I-III, antologie, ediție, studii și note: Valeriu Leu, Nicolae Bocșan, Mihaela Bedecean, Ionela Moscovici (colaborator), Presa Universitară Clujeană/Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2012-2015.

Liviu Maior, Habsburgi şi români. De la loialitate dinastică la identitate naţională, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2006.

Liviu Maior, Doi ani mai devreme. Ardeleni, bucovineni și basarabeni în război 1914-1918, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016.

Nicolae Bocșan, Ioan Vasile Leb, Marius Eppel, Gabriel Gârdan Instituţiile Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania (1850-1918). Studii. Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2010.

Marius Eppel, Un mitropolit și epoca sa. Vasile Mangra (1850-1918), Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006.